Gmina Jasienica

Cena za wywóz 1m3 nieczystości ciekłych 21,09 zł brutto

Informacje o projekcie

Projekt realizowany jest w Gminie Jasienica położonej na Pogórzu Śląskim.  Gmina Jasienica graniczy bezpośrednio z miastem  i gminą Czechowice – Dziedzice należącą do powiatu Bielskiego, z miastem i gminą Chybie, miastem i gminą Skoczów należącymi do powiatu Cieszyńskiego, a także gminą Brenna i gminą Jaworze, oraz miastem Bielsko-Biała.

W zróżnicowanym terenie Gminy przeważa obszar wyżynny, złożony z łagodnych i szerokich wzgórz położonych na wysokości 260-430 m n.p.m.
Bliskość atrakcyjnych terenów turystycznych i historycznych jest dodatkowym atutem Gminy wpływającym na rozwój usług w zakresie obsługi ruchu turystycznego, tworzenia bazy noclegowo – gastronomicznej oraz form rekreacji w oparciu o walory samej gminy. Malownicze położenie, panorama Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego, stawy i lasy   w północnej jej części dostarczają wielu niezapomnianych wrażeń turystom o każdej porze roku. Położenie gminy pozwala na uprawianie wielu sportów zimowych i letnich,  a także sprzyja rekreacji. Krajobraz jest urozmaicony, urokliwy, atrakcyjny, oceniany jako posiadający wysoki stopień walorów estetycznych. Jasienica jest siedzibą najrozleglejszej gminy w województwie śląskim obejmującą swym zasięgiem obszar 91714 km². Prowadzi się tutaj gospodarkę rolną o zróżnicowanym charakterze. Zamieszkuje ją według stanu na dzień 31.12.2007 r. 20 951 mieszkańców.

W skład Gminy Jasienica wchodzi 14 sołectw:

 • Jasienica,
 • Mazańcowice,
 • Rudzica,
 • Międzyrzecze Górne,
 • Międzyrzecze Dolne,
 • Biery,
 • Grodziec,
 • Iłownica,
 • Łazy,
 • Roztropice,
 • Świętoszówka,
 • Bielowicko,
 • Landek,
 • Wieszczęta

Podstawowym problemem stanowiącym przesłankę do podjęcia przedsięwzięcia jest brak zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków w Gminie Jasienica. Marginalny poziom skanalizowania Gminy tj. do istniejącej kanalizacji ścieki socjalno – bytowe odprowadza około 1% mieszkańców tj. 252 osoby. Odbiór ścieków z większości terenów Gminy Jasienica opiera się obecnie na systemie szamb indywidualnych. Niska częstotliwość wywozu zanieczyszczeń z szamb bezodpływowych świadcząca o nielegalnym opróżnianiu zbiorników i tym samym stwarzanie zagrożeń środowiskowych dla wód podziemnych  i powierzchniowych, ujęć wody pitnej. Awaryjność sieci wynikająca z jej wyeksploatowania oraz bardzo wysoki poziom strat wody w sieci wodociągowej.