Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jasienica
Adobe Reader

Aktualności

Zakład Komunalny w Jasienicy świadczy usługi WYWOZU ŚCIEKÓW pojazdami asenizacyjnymi na terenie Gminy Jasienica.

Koszt wywozu zależy od RZECZYWIŚCIE WYPOMPOWANEJ ilości nieczystości ciekłych. Cena kształtuje się na poziomie 21,09 zł brutto za 1 m3.

PRZECIĘTNE SZAMBO O POJEMNOŚCI 3 m3 TO KOSZT 63,28 ZŁ BRUTTO.

KONTAKT: TEL. 033/815-37-29 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

KASA w Zakładzie Komunalnym jest czynna:
Poniedziałek, środa, piatek od 7:00 do 11:00
Wtorek, czwartek od 10:30 do 14:30

Wywóz nieczystości ciekłych jest również możliwy w sobotę lub po godzinie  15:00 w przypadku długich terminów oczekiwania na wywóz - po wcześniejszym ustaleniu terminu przez Zakład Komunalny.

Wzór umowy o wywóz nieczystości ciekłych.


Uchwała nr XXXV/374/13

Rady Gminy Jasienica z dnia 7 listopada 2013 roku

w sprawie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Komunalny w Jasienicy na terenie Gminy Jasienica.

Cena za 1m3 dostarczanej wody - 5,91 zł brutto

Opłata abonamentowa - 33,77 zł brutto / miesiąc

Uchwała nr XXXV/374/13


UWAGA

W związku z odpowiedzią, jaką Zakład Komunalny w Jasienicy otrzymał z Urzędu Gminy Jasienica o sposobie finansowania budowy przyłączy w ramach przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Jasienica”, uprzejmie informuję, że przychody z tytułu świadczeń rzeczowych, jakim jest dofinansowanie budowy podłączeń dla mieszkańców Gminy Jasienica są, na mocy art. 21 ust. 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 16 lipca 1991 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 361 z poźń. zm.), zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Opłata za ścieki z gospodarstw domowych wyniesie 7,59 zł/m3 brutto.

Opłata za ścieki pozostałe (produkcja przemysłowa, inne) - 9,20 zł/m3 brutto.

Zarządzenie nr ZK-0161/10/2013

Wzór umowy - odprowadzanie ścieków