Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jasienica
Adobe Reader

Aktualności

Zakład Komunalny w Jasienicy świadczy usługi WYWOZU ŚCIEKÓW pojazdami asenizacyjnymi na terenie Gminy Jasienica.

Koszt wywozu zależy od RZECZYWIŚCIE WYPOMPOWANEJ ilości nieczystości ciekłych. Cena kształtuje się na poziomie 21,09 zł brutto za 1 m3.

PRZECIĘTNE SZAMBO O POJEMNOŚCI 3 m3 TO KOSZT 63,28 ZŁ BRUTTO.

KONTAKT: TEL. 033/815-37-29 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

KASA w Zakładzie Komunalnym otwarta:
Poniedziałek, środa, piatek od 7:00 do 11:00
Wtorek, czwartek od 10:30 do 14:30

Wywóz nieczystości ciekłych jest również możliwy w sobotę lub po godzinie  15:00 w przypadku długich terminów oczekiwania na wywóz - po wcześniejszym ustaleniu terminu przez Zakład Komunalny.

Wzór umowy o wywóz nieczystości ciekłych.


Zarządzenie nr ZK-0161/5/2014

Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 24.02.2014 r.

w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonane przez Zakład Komunalny w Jasienicy związane z gminną siecią kanalizacji sanitarnej.

ZARZĄDZENIE NR ZK-0161/5/2014
 


Zarządzenie nr ZK-0161/23/2013

Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy
z dnia 08.11.2013 r.

w sprawie ustalenia 27 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy w Zakładzie Komunalnym w Jasienicy

ZARZĄDZENIE NR ZK-0161/23/2013


Uchwała nr XXXV/374/13

Rady Gminy Jasienica z dnia 7 listopada 2013 roku

w sprawie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Komunalny w Jasienicy na terenie Gminy Jasienica.

Cena za 1m3 dostarczanej wody - 5,91 zł brutto

Opłata abonamentowa - 33,77 zł brutto / miesiąc

Uchwała nr XXXV/374/13


W dniu 11.09.2013 r. odbyło się uroczyste uruchomienie pneumatycznej stacji tłoczenia ścieków P7 zlokalizowanej przy ulicy Wiejskiej w Jasienicy. Transportuje ona ścieki z sołectwa Jasienica do Międzyrzecza. Stacja tłoczenia stanowi jeden z głównych elementów realizacji inwestycji pn: „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego”. Konieczność budowy pneumatycznej stacji tłoczenia wynikła z dużego przewyższenia terenu oraz długości rurociągu. Głównymi zaletami tego systemu w porównaniu z tradycyjnymi pompowniami są:
-brak powstawania przykrych zapachów,
- możliwe pełne opróżnienie kanału tłocznego,
- brak zagniwania ścieków w rurociągu tłocznym.
W uroczystym uruchomieniu uczestniczyli: Wójt Gminy Jasienica, Pełnomocnik do spraw realizacji Projektu, Dyrektor Zakładu Komunalnego w Jasienicy, Inżynier Kontraktu oraz Wykonawca.


UWAGA

W związku z odpowiedzią, jaką Zakład Komunalny w Jasienicy otrzymał z Urzędu Gminy Jasienica o sposobie finansowania budowy przyłączy w ramach przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Jasienica”, uprzejmie informuję, że przychody z tytułu świadczeń rzeczowych, jakim jest dofinansowanie budowy podłączeń dla mieszkańców Gminy Jasienica są, na mocy art. 21 ust. 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 16 lipca 1991 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 361 z poźń. zm.), zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Opłata za ścieki z gospodarstw domowych wyniesie 7,59 zł/m3 brutto.

Opłata za ścieki pozostałe (produkcja przemysłowa, inne) - 9,20 zł/m3 brutto.

Zarządzenie nr ZK-0161/10/2013

Wzór umowy - odprowadzanie ścieków


13.08.2013 r. została podpisana umowa na zadanie: „Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Jasienica” w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z konsorcjum firm:

Lider korsorcjum:

„AQUA-System”  Sp. z o.o. – ul. W.Witosa 118, 43-300 Bielsko-Biała

Partnerzy Konsorcjum:

„HYDRO-INSTAL” Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Sp.J. - 43-394 Mazańcowice 178

INSTAL CYMOREK SP.J. – Pierściec, ul. Graniczna 22, 43-430 Skoczów

Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn – ul.  Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie