Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jasienica
Adobe Reader

Aktualności

Zakład Komunalny w Jasienicy świadczy usługi WYWOZU ŚCIEKÓW pojazdami asenizacyjnymi na terenie Gminy Jasienica.

Koszt wywozu zależy od RZECZYWIŚCIE WYPOMPOWANEJ ilości nieczystości ciekłych. Cena kształtuje się na poziomie 21,09 zł brutto za 1 m3.

PRZECIĘTNE SZAMBO O POJEMNOŚCI 3 m3 TO KOSZT 63,28 ZŁ BRUTTO.

KONTAKT: TEL. 33/ 815-37-29 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

KASA w Zakładzie Komunalnym jest czynna:
Poniedziałek, środa, piatek od 7:00 do 11:00
Wtorek, czwartek od 10:30 do 14:30

Wywóz nieczystości ciekłych jest również możliwy w sobotę lub po godzinie  15:00 w przypadku długich terminów oczekiwania na wywóz - po wcześniejszym ustaleniu terminu przez Zakład Komunalny.

Wzór umowy o wywóz nieczystości ciekłych.


Uchwała nr XXXV/374/13

Rady Gminy Jasienica z dnia 7 listopada 2013 roku

w sprawie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Komunalny w Jasienicy na terenie Gminy Jasienica.

Cena za 1m3 dostarczanej wody - 5,91 zł brutto

Opłata abonamentowa - 33,77 zł brutto / miesiąc

Uchwała nr XXXV/374/13


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Zgodnie z Zarządzeniem nr ZK-0161/19/2014 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 21.08.2014r., od dnia 01.09.2014r. wysokość cen za odprowadzanie ścieków dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców wyniesie:

- gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy (jednostki sfery budżetowej, jednostki użyteczności publicznej, wyznaniowej, stowarzyszenia, itp.) - 7,81 zł brutto/ m3

- przemysł (podmioty prowadzące działalność gospodarczą) - 10,36 zł brutto/ m3.

 

Wzór umowy - odprowadzanie ścieków