Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jasienica
Adobe Reader

Aktualności

Zakład Komunalny w Jasienicy świadczy usługi WYWOZU ŚCIEKÓW pojazdami asenizacyjnymi na terenie Gminy Jasienica.

Koszt wywozu zależy od RZECZYWIŚCIE WYPOMPOWANEJ ilości nieczystości ciekłych. Cena kształtuje się na poziomie 21,09 zł brutto za 1 m3.

PRZECIĘTNE SZAMBO O POJEMNOŚCI 3 m3 TO KOSZT 63,28 ZŁ BRUTTO.

KONTAKT: TEL. 33/ 815-37-29 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

KASA w Zakładzie Komunalnym jest czynna:
Poniedziałek, środa, piatek od 7:00 do 11:00
Wtorek, czwartek od 10:30 do 14:30

Wywóz nieczystości ciekłych jest również możliwy w sobotę lub po godzinie  15:00 w przypadku długich terminów oczekiwania na wywóz - po wcześniejszym ustaleniu terminu przez Zakład Komunalny.

Wzór umowy o wywóz nieczystości ciekłych.


Szanowni Mieszkańcy,


Apel o właściwe użytkowanie kanalizacji!

     Zwracamy się do Was z apelem o właściwe użytkowanie kanalizacji. Często w domach do toalet wrzucane są śmieci, tampony, podpaski, chusteczki kosmetyczne, wilgotne chusteczki dla niemowląt,  waciki kosmetyczne czy patyczki do uszu, wynikiem takiego działania są coraz częstsze i poważniejsze awarie. 
   

     Awarie powodują coraz większe problemy (zapychanie się studzienek i rur kanalizacyjnych przy Państwa posesjach), pracownicy Zakładu Komunalnego na bieżąco czyszczą studzienki i pompownie, niestety ilość wrzucanych śmieci jest tak duża, że w efekcie doprowadza do niedrożności urządzeń sanitarnych, co w rezultacie doprowadzi do   zalania ściekami Państwa domu i ogrodu.


     W związku z powyższym, mając na uwadze Państwa komfort i bezpieczne użytkowanie kanalizacji, apelujemy o nie wrzucanie do toalet śmieci!


     Z naszej strony zapewniamy, że będziemy czynić kontrole studzienek włączeniowych, aby wyeliminować działania tych, którzy Państwu szkodzą.


Uchwała nr XXXV/374/13

Rady Gminy Jasienica z dnia 7 listopada 2013 roku

w sprawie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Komunalny w Jasienicy na terenie Gminy Jasienica.

Cena za 1m3 dostarczanej wody - 5,91 zł brutto

Opłata abonamentowa - 33,77 zł brutto / miesiąc

Uchwała nr XXXV/374/13


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Zgodnie z Zarządzeniem nr ZK-0161/19/2014 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 21.08.2014r., od dnia 01.09.2014r. wysokość cen za odprowadzanie ścieków dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców wyniesie:

- gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy (jednostki sfery budżetowej, jednostki użyteczności publicznej, wyznaniowej, stowarzyszenia, itp.) - 7,81 zł brutto/ m3

- przemysł (podmioty prowadzące działalność gospodarczą) - 10,36 zł brutto/ m3.

 

Wzór umowy - odprowadzanie ścieków